| GIÁNG SINH Ở NƯỚC MÌNH | CHRISTMAS 2020 | 3K |

Một ngày lễ bắt nguồn từ phương Tây, nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá người Việt Nam mình.
Vậy nên, ba đứa tôi nghĩ: Giáng Sinh cũng là Việt Nam của chúng tôi đấy thôi. Vì đơn giản chúng tôi lớn lên cùng với ngày lễ này và đó đã trở thành một phần kí ức không thể thiếu khi nhớ về đất nước mình.
Vietnam
Tháng 12.2020.
Kí tên
(C): Nhóm nhạc 3K (Khoa - Khanh - Khoachim)