LOOKBACK | TRIỂN LÃM NHIẾP ẢNH TĨNH VẬT: #VIETNAMME 01 (SOLO EXHIBITION) | 2019