| THƯ KÊU GỌI THAM GIA DUAL PROJECT #DÂY MƠ - #RỄ MÁ và NHỮNG THÀNH PHỐ BỎ LẠI |